BELANGENVERENIGING VINKEVEENSE LEGAKKERS

De BELANGENVERENIGING VINKEVEENSE LEGAKKERS, hierna genoemd BVVL, gevestigd in de gemeente De Ronde Venen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 52676374, is opgericht in 2011 om de belangen te behartigen van eigenaren, huurders en andersoortige gebruikers van de legakkers en eilanden in de Vinkeveense Plassen. De vereniging zet zich ervoor in om langdurig recreatief gebruik op de legakkers en de eilanden mogelijk te maken; daarbij wordt een optimale toegankelijkheid van de recreatiegebieden nagestreefd waarbij tegelijkertijd de karakteristieke eigenschappen van dit plassengebied behouden kunnen blijven.

 

De BVVL is uitgegroeid tot een stevige vereniging, die als belangrijke partij wordt gezien door gemeente en provincie en die mee kan en wil praten in te maken politiek beleid en politieke besluitvorming bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan voor dit plassengebied.

Vragen of opmerkingen zijn altijd welkom via info@legakkers.nl of bel met
Secretariaat: 06-40253000

WORD LID

De BVVL heeft reeds veel bereikt.

 

Nu we in laatste fase van de overheids beleidsvorming zitten is het extra belangrijk  dat onze stem wordt gehoord.

 

We vragen u, indien u dit nog niet bent, om lid te worden.

 

Hoe  groter de vereniging des te meer invloed deze kan uitoefenen, vraag uw buur ook om de vereniging te steunen.

 

Laat uw stem niet verloren gaan.

 

In de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor 2017 vastgesteld op € 0,00. Nieuwe leden betalen €12,50 per hoofdlid en €1,00 per gezinslid. De contributie wordt elk jaar opnieuw op de ALV vastgesteld.

 

Mocht u achter onze belangen staan en daar  wat geld voor willen doneren, dan kunt u uw gift storten op banknummer:
NL07 RABO 0127 0354 94  tnv. BVVL Vinkeveen.

 

10  redenen om lid te worden.

 

Klik hier en laat ook uw stem meetellen.

 

Uw lidmaatschap opzeggen kunt u doen door dat door te geven via het contactformulier

BESTUURSLEDEN

Voorzitter:

Tom Hannes

Lees het verhaal van Tom

Penningmeester:

Victor Wiessing

Algemeen bestuursleden:

Nico Strubbe

Henk van Groeningen

Advies:

Cock Griffioen

 

CONTRIBUTIE 2017

In de Algemene Leden Vergadering van 23 maart is de contributie voor dit jaar, 2017 vastgesteld op €0,00. Nieuwe leden die zich aanmelden betalen €12,50 per hoofdlid en €1,00 per gezinslid. De contributie wordt jaarlijks in de ALV opnieuw vastgesteld.

U kunt altijd een gift overmaken op rekeningnummer NL 07 RABO 0127 0354 94 t.n.v. BVVL Vinkeveen

 

Alvast dank.


Namens het bestuur BVVL,
Ada Lokhoff, secretaris. bijgew.  29 mrt. 2017

VANDALEN ACTIEF !

Van twee van onze leden kregen we de melding dat er in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 juni 2017 op de noordplas op enkele plaatsen vernielingen zijn aangericht aan blokhutten, zo hoorden we van een ingeslagen ruitje en een kogelgaatje in een ruitje van een blokhut. Dit is gebeurd op de grote plas aan de noordkant. We adviseren altijd melding/aangifte te doen bij de politie.

Wees allen alert als je op de plassen bent en zorg voor een calamiteitenbord op je eiland, zodat je snel gewaarschuwd kunt worden als er iets loos is.

Lid worden van de Whatsapp-groep “Onraad op de legakkers” is ook een mogelijkheid om elkaar snel te kunnen waarschuwen.

Bestuur BVVL          gepub. juni 2017

WAAR BEN IK ?

Door: Victor Wiessing


Het is altijd handig om naast de calamiteitenkaart ook te beschikken over de coördinaten van uw verblijfplaats. Dit lijkt moeilijker dan het is. Er zijn diverse gps apps die in combinatie met uw smartphone uw locatie (positie) weergeven, zowel visueel als in coördinaten.

 

Wilt u enkel uw coördinaten weten dan zijn dit de eenvoudigste gratis apps:

Voor Android toestellen kunt u in de Google Play Store zoeken naar: “Mijn GPS coördinaten” en download de app.

Heeft u een iPhone dan zoekt u in de App Store naar “Mijn GPS coördinaten”, ook hier kunt u de app downloaden.

 

Wilt u uw locatie én in coördinaten én op de kaart zien, dan is Google Earth de meest voor de hand liggende app, gratis en altijd up-to-date. Download de app in de App Store voor de iPhone. U kunt dan naar uw huidige locatie (positie) gaan  door op het witte pijltje links onder (bij de iPhone) te klikken. Er verschijnt dan een blauw stipje op de kaart waar u zich op dat moment bevindt. Boven aan kunt u dan uw positie in coördinaten aflezen.

 

Geen smartphone? Geen probleem.

 

Een ander manier is het gebruik van maps.google.nl. Hiervoor hoeft u niet op uw eilandje te zijn, maar kunt u de coördinaten thuis vast opzoeken. De uitleg kunt u hier vinden (erg simpel): https://support.google.com/maps/answer/18539?hl=nl

Lees het kopje "De coördinaten ophalen voor een locatie".


gepub. nov. 2015

GMAIL PROBLEMEN

Gebleken is dat, als u een Gmail-adres hebt, onze mails van de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers zeer regelmatig in uw SPAM-inbox terechtkomen, Gmail geeft daar geen actieve melding van en na 30 dagen worden deze mails dan automatisch verwijderd. Heel jammer, want dan mist u alle informatie. Vanaf onze kant hebben wij de provider gevraagd dit op te lossen, maar Gmail vaart hierin zijn eigen koers. Als u onze mails in de gewone inbox wilt ontvangen, kunt u ons adres info@legakkers.nl toevoegen aan uw adresboek/contacten. Ook kunt u, indien een mail in de SPAM-box terechtkomt aangeven: geen SPAM. We hopen dat hiermee de problemen zijn opgelost.


Ada Lokhoff                                          gepubl. 19-10-2017

BELASTINGDIENST NEGEERT ARGUMENTEN WOZ-VERHOGINGEN LEGAKKERS

In de brief van 30 juni 2017 van de Belastingdienst Amstelland aan de eigenaren van legakkers, met verzoek de staat van uw legakker op te geven dmv het invullen van een formulier en het maken van foto’s, wordt de indruk gewekt dat de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers het met deze brief eens is. Dit is geenszins het geval.
Wij hebben een gesprek gehad met de belasting waarbij we al onze argumenten om tot een andere taxatie te komen op tafel hebben gelegd, maar met de brief van 30 juni blijkt dat de Belastingdienst daar totaal ongevoelig voor is geweest.

Wij hebben een rectificatie geëist; ook dit is door de Belastingdienst niet gehonoreerd.

Samen met de Ondernemersvereniging Vinkeveen en de Jacht- en Visserijvereniging De Goede Vangst hebben wij onze bezwaren over de exorbitante verhogingen van de WOZ-waarde van de legakkers neergelegd bij B&W van de Gemeente De Ronde Venen.

Het Bestuur BVVL                        gepub. 16-08-2017

LEDEN WACHTEN MET SMART OP NIEUW BESTEMMINGSPLAN

De BVVL krijgt veel vragen over het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, de meest gestelde vraag is: wanneer komt er duidelijkheid over de regels op de legakkers? Helaas kunnen wij daar ook geen exact antwoord op geven, maar de verwachting is dat eind 2017 er toch echt een nieuw bestemmingsplan voor het Vinkeveense plassengebied moet liggen.

Om te peilen hoe onze leden over het gebruik van hun legakker denken, hebben wij de enquête die we in 2012 hielden, in oktober 2016 nogmaals gehouden, aangevuld met enkele actuele vragen. De uitslagen van deze enquête kunt u hier bekijken. We hopen dat ook enkele politieke partijen gaan inzien dat de huidige situatie onomkeerbaar is, excessen daargelaten.

Het recreëren op de legakkers doet geen schade aan de natuur en heeft in al die jaren dat er niet gehandhaafd is geen nadelige gevolgen voor de plassen gehad.

 

UITSLAG ENQUÊTE

Het Bestuur van de BVVL

whatsapp.jpg

START WHATSAPP GROEP

Om de veiligheid op de Vinkeveense Legakkers te vergroten is Michel Verbruggen gestart met een Whatsapp groep 'legakkers'. Het op een makkelijke en laagdrempelige manier waardevolle informatie aan elkaar doorgeven over inbraak, omgewaaide bomen en andere ongemakken op de legakkers is helemaal van deze tijd. Aanmelden gaat snel, is kosteloos en zal geheel anoniem gebeuren. Wilt u ook op de hoogte blijven van de gebeurtenissen op de legakkers en een bijdrage leveren om de Vinkeveense Plassen veiliger te krijgen? Meldt u dan aan door een SMS te sturen naar nummer: 06-57537699 onder vermelding van: legakkers.

Gepub. 02-10-2016

VINKEVEEN VERDIENT DUIDELIJKHEID mbt LEGAKKERS

De  site van InVinkeveen.nl heeft een enquete  over hoe de bewoners van Vinkeveen staan tenopzichte van de veranderingen op de legakkers.

Klik op het plaatje dan wordt je doorgestuurd, je kan dan je stem uitbrengen , de uitslag totdusver zien en kan je de commentaren lezen.

23 februari 2017

invinkeveen.jpg

MEER CONTROLE OP DE PLAS !

Zoals uitgebreid aangekondigd is de gemeente intensiever aan het controleren op de Vinkeveense Plassen. En dan met name op illegale bouwactiviteiten. We zijn als Belangenvereniging duidelijk in onze WENSEN (zie hieronder), maar deze wensen zijn nog niet opgenomen in het bestemmingsplan. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. We zitten op dit moment in de fase dat er bezwaar gemaakt kan worden op de notitie Reikwijdte en Detailniveau (RND), we raden u aan dat te doen als u het niet eens bent met de plannen. Kijk hiervoor op de website van de gemeente De Ronde Venen.
Houd u er rekening mee dat op dit moment niet gebouwd mag worden, u loopt het risico op een bouwstop óf het bouwsel moet weer afgebroken worden!

Het Bestuur BVVL               gepub. 3 juni 2016

blokhut.jpg

BLOKHUTTEN MOETEN MOGEN OP DE LEGAKKERS

De BVVL heeft nu ook aan de gemeente kenbaar gemaakt hoe zij de gebruiksregels op de legakkers in de Vinkeveense Plassen zien. Aan die nieuwe regels moeten natuurlijk grenzen gesteld worden om excessen te voorkomen en verrommeling tegen te gaan. De BVVL stelt het volgende voor wat moet mogen en wat nu met de huidige verouderde regelgeving niet mag:
Wat moet mogen op particuliere legakkers:

 1. Verblijven
 2. Overnachten
 3. Beschoeiing maken
 4. Steiger maken en meerpalen voor het aanleggen van een boot
 5. Tent opzetten
 6. Beperkte bouw blokhut die:
  1. niet groter is dan 15% van de oppervlakte van de kavel met een maximum van 35 vierkante meter
  2. niet hoger is dan  3 meter
  3. aan twee zijden gecamoufleerd wordt door natuurlijke groene hagen
  4. in gedekte kleuren uitgevoerd wordt: groen/bruin/zwart
  5. geplaatst wordt minimaal 1 meter van de waterkant en minimaal 1 meter van de buur
  6. een milieuvriendelijke toiletvoorziening heeft zoals een Nonolet of droogtoilet.

Verder pleit de BVVL voor een mogelijkheid om op de plassen grof vuil kwijt te kunnen om illegale dumping van afval tegen te gaan. En voor een gemeentelijke laad- en loswal voor aan- en afvoer van materialen.
Onze wensen worden meegenomen in de werkgroep die de verandering van het bestemmingsplan voorbereidt. Eind mei 2015 heeft de gemeente De Ronde Venen een meting gedaan en zo de situatie op de legakkers in kaart gebracht.

Let wel op: dit zijn onze wensen, het is nog geen beleid en u kunt hier geen rechten aan ontlenen!


Bestuur BVVL         gepub. mei 2015, update: 3 juni 2016

CALAMITEITENKAART

De hulpdiensten in de Ronde Venen beschikken over een kaart waarop het plassengebied in sectoren is verdeeld, de Brandweer werkt hiermee. Kun jij zien in welke sector jouw legakker zich bevindt?

Vernieuwde kaart 2015

 

Lees meer

ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 MAART 2017

De Algemene Leden Vergadering van de BVVL werd dit jaar gehouden op donderdag 23 maart 2017, om 20:00 uur in café-restaurant Bon, Winkeldijk 25, 3645 AR Vinkeveen.
De vergadering werd goed bezocht. Buiten de standaardzaken als notulen, jaarverslag en kascommissie, werden de leden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Het onderwerp Brandveiligheid op de legakker kon helaas niet doorgaan maar in plaats daarvan werd er een unieke film vertoond uit 1939 gemaakt door Dr. Bijleveld over het turfsteken op de Vinkeveense Plassen. Ook is gesproken over de veiling van de 44 legakkers en over de fors verhoogde OZB voor de legakkers. De notulen kunt u binnenkort hier lezen.  

 

Het Bestuur BVVL                13 april 2017

INGEZONDEN BRIEF

Daar ik al bijna mijn hele leven op de plas heb doorgebracht wil ik mijn eigen mening kwijt over het behoud van de legakkers.
Ik ben een geboren Vinkevener. Als kleine jongen was ik altijd op de plas te vinden en dat ben ik nog steeds door het vertoeven op mijn legakker.
In het verleden werd er op de plas geroeid met een simpel roeibootje of met de kano gepeddeld.
Dat bracht geen schade toe aan de akkers.
Tegenwoordig varen er heel veel boten rond met enorme motoren, als die het gas open trekken dan veroorzaken ze zulke grote golven die spoelen gewoon over de akker heen.
Zelf heb ik een kleine weekend kruiser type platbodem die wordt af en toe bijna op de kant gegooid door de golfslag.
Ook wordt er in de nachtelijke uren heel hard gevaren zonder verplichte navigatieverlichting aan. Ik wil hiermede aangeven dat niet het diepe water maar de boten de golven veroorzaken; die spoelen gewoon de grond van de akkers weg.

Groetjes van een eiland genieter.

(naam bij redactie bekend)

Gepub. 30-09-2016

REACTIE BESTUUR BVVL op de notitie Reikwijdte en Detailniveau

Zoals bekend staat de BVVL voor het behoud van de legakkers op de Vinkeveense Plassen en het recreëren hierop.

Lees verder

CALAMITEITENBORD

Het is zover, het calamiteitenbord heeft vorm gekregen. In 2013 hebben enkele van onze leden al eens onderzocht hoe we de veiligheid op de Vinkeveense Plassen kunnen vergroten door meldingsborden op de particuliere legakkers, zodat eigenaren snel op de hoogte gebracht kunnen worden als er iets aan de hand is op hun legakker. We hebben verder onderzocht hoe we dit het beste konden uitvoeren en dit heeft geresulteerd in het eerste calamiteitenbord op de plas (zie foto, klik op de foto voor vergroten). Dit eerste bord is pasgeleden geplaatst aan een van de eilanden langs de Gemeenlandsvaart.

Om niet een heel logistiek traject in te gaan is gekozen voor borden waar u zelf uw telefoonnummer en calamiteitenlocatie op moet plakken. De locatie van uw eigen eiland vindt u op de calamiteitenkaart (zie verder op deze site).

Wij zijn uitgegaan van Pick-up cijfers en letters van 30 mm in de kleur wit, deze zijn via het internet te koop. De borden zijn van een soort Resopal, blauw met wit gefreesde letters.

Voor het boren van de bevestigingsgaatjes zijn markeringspuntjes aangebracht.

Ook voor het recht plakken van de cijfers zijn puntjes aangebracht. Tip: gebruik bij het schroeven ringetjes om een paar millimeter ruimte te laten tussen bord en beschoeiing.

De borden zijn voor onze leden tegen kostprijs voor €24,00 te koop en verkrijgbaar bij Jachthaven Winkeloord, Winkeldijk 20a, 3645 AP Vinkeveen.

Tom Hannes, voorzitter BVVL    dec. 2015

calamiteitenbord1.jpg

BESCHOEIEN?

AANNEMERS VINKEVEENSE PLASSEN

Op de ledenvergadering is een en ander verteld over het beschoeien van een legakker. Wilt u meer informatie? Hieronder de adressen van vijf aannemers die ervaring hebben met het maken van oeverbescherming (beschoeiing) op de Vinkeveense Plassen:

Jachthaven en Motel Borger
Jos Borger       0297-26 12 45
Herenweg  240
3645 DW  Vinkeveen
info@jachthavenborger.nl

 

Richard Grond en Waterwerken
Richard  Leeflang  0297-26 47 66
Hoofdweg 4           06-47 904 604
3646 AX  Waverveen
RichardL@planet.nl

 

Mollers Water Werken
Willem Mollers  0297- 54 00 69
06- 53 198 280
Mijdrechtsezuwe  73
1427 AV  Amstelhoek
mollerswaterwerken@hetnet.nl

 

Aannemingsbedrijf Krijn Verbruggen & Zn
Jeroen Verbruggen     0297-26 14 29
Donkereind   6
3645 TD  Vinkeveen
Jeroen.verbruggen@planet.nl

 

Aannemingsbedrijf Marcel Zaal
Marcel Zaal       06-15 863 387
Herenweg  158
3645 DT  Vinkeveen
info@marcelzaal.nl


gepub. april 2016

WATERKWALITEIT

Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken. Zwemplekken die zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kunt u tevens melding maken betreffende dode dieren in het water, blauwalg, enz

 

Ga naar zwemwater.nl

Ga naar AGV